ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΥΠΟΥ RECORDALL

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Οι μετρητές παροχής κινούμενου δίσκου ανήκουν στην κατηγορία των μετρητών θετικής εκτόπισης.
Είναι κατάλληλοι για μέτρηση ρευστών χαμηλών ή μεσαίων πυκνοτήτων.

Κατηγορία:

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

BADGER METER