ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Οι μετρητές παροχής υπερήχων είναι οι πλέον κατάλληλοι για την μέτρηση της ροής ρευστών σε σωλήνες υπό πίεση (κλειστούς σωλήνες) με τους αισθητήρες υπερήχων τοποθετημένους εξωτερικά (clamp-on) των σωληνώσεων χωρίς να απαιτείται η διακοπή της παροχής.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων