ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ

Οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής είναι οι πλέον κατάλληλοι για την μέτρηση παροχής όλων των αγώγιμων ρευστών που έχουν αγωγιμότητα τουλάχιστον 5 μS/cm.
Αυτοί οι μετρητές έχουν μεγάλη ακρίβεια μέτρησης και η μέτρηση είναι ανεξάρτητη απο την πυκνότητα, την θερμοκρασία και την πίεση του ρευστού.

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων