ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Η μέτρηση παροχής σε ανοικτό κανάλι γίνεται με την μέτρηση της μεταβολής της στάθμης σε ένα προκαθορισμένο δίαυλο ( π.χ Parshall ) με την βοήθεια αισθητηρίου υπερήχων και της ηλεκτρονικής μονάδας που μετατρέπει την μετρούμενη μεταβολή στάθμης σε παροχή.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων