ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΓΡΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ PH

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ (REDOX)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ (mlss)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΣΠΗΣ