ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΙ

ΔΟΝΟΥΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ

ΠΛΩΤΗΡΑ (ΦΛΟΤΕΡ)