ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει στην ελληνική αγορά τούς ακόλουθους τύπους μετρητών παροχής με βάση την αρχή λειτουργίας τους:

Α) Ηλεκτρομαγνητικούς μετρητές παροχής φλαντζωτούς για μέτρηση της ροής αγώγιμων ρευστών σε κλειστούς γεμάτους σωλήνες καθώς και μετρητές υγιεινού τύπου για την βιομηχανία τροφίμων. Επίσης διαθέτουμε και ηλεκτρομαγνητικούς μετρητές τύπου εμβύθισης για τοποθέτηση σε σωλήνες ( ως επι το πλείστον μεγάλων διατομών ).

Β) Μετρητές παροχής με υπερήχους μόνιμης εγκατάστασης ή φορητούς με αισθητήρες τύπου clamp , εξωτερικής τοποθέτησης χωρίς διακοπή της παροχής και επέμβαση στον σωλήνα.

Γ) Μετρητές παροχής με υπερήχους σε ανοικτό κανάλι ( για όλους τους τύπους διαύλων π.χ:Parshall, Venturi κ.α)

Δ) Μετρητές παροχής τύπου προπέλας για μέτρηση της ροής ρευστών σε αρδευτικά συστήματα, σε κτιριακούς αυτοματισμούς και γενικά σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Ε) Μετρητές παροχής τύπου θετικής εκτόπισης ( κινούμενου δίσκου ) κατάλληλοι για μέτρηση παροχής ρευστών χαμηλής ή μεσαίας πυκνότητας όπως απιονισμένο νερό, λάδι ,πετρέλαιο diesel κ.α

Ζ) Ογκομετρικοί μετρητές παροχής γραναζωτοί κατάλληλοι για ρευστά με πολύ υψηλό ιξώδες ( έως 1.000 mPas ) όπως υδραυλικά λάδια, υγρά φρένων, ψυκτικά υγρά κ.α

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΠΡΟΠΕΛΛΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΜΙΛΙΣΚΟΥ)

ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ (OVAL GEAR)